Shock by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

शॉक !

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

साला वैताग आहे! आज पुन्हा निर्मलेने कडकड केली! आमच्या लग्नाला आता या चोवीस मेला,पाच वर्ष होतील. अजूनहि तिच्या स्वभावात काही फरक पडत नाही. तशी ती भांडकुदळ नाही, पण भडक माथ्याची मात्र आहे. कधी कधी फारच लावून धरते, लहान मुलांसारखं! ...Read More