Savaj by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

सावज !

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

'सन सेट' पाहण्यासाठी साक्षी रिसोर्ट मधून निघाली तेव्हा संध्याकाळचे पाच वाजले होते. रिसॉर्ट पासून समुद्र किनारा फक्त दोन किलोमीटर लांबहोता. संध्याकाळच्या थंड वातावरणात बहुतेक पर्यटक पायीच समुद्रा पर्यंत जात. रिसॉर्ट समोरचा छोटासा रस्ता थेट समुद्राला जाऊन भिडत होता. मध्ये ...Read More