દિવાલ - ભાગ 1 - સામાજીક વાર્તા

by Shaimee oza Lafj Verified icon in Gujarati Novel Episodes

દિવાલ2050 ની વાત કરીએ તો ટેકનોલોજી ની સાથે સ્ત્રીઓની સામાજીક સ્થિતિ સુધરી હશે.હવે સ્ત્રી પુરુષ સમોવડી બની ગઇ હશે.હવે સ્ત્રીઓ કમાતી આવવાની,તે વખતે મોંઘવારી પણ એવી જ હશે,સ્ત્રીઓ દરેક ક્ષેત્ર માં સ્ત્રીઓ પોતાની આગવી ભુમિકા ભજવતી જોવું તો મને ...Read More