Farmhouse - 4 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग ४

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

तो दचकून जागा झाला . तो बेडवरतीच होता . तो घामाने निथळून निघाला होता . तो त्याच खोलीत होता , जिथे तो झोपला होता . शेजारीच बाप्पा बसले होते . त्याला चेहऱ्यावरचा घर्मबिंदू टिपताना पायाला भयंकर वेदना जाणवल्या . ...Read More