સંબંધો ની આરપાર...પેજ - 5

by PANKAJ Verified icon in Gujarati Love Stories

મી.મહેતા ની વિનંતી ને માન આપીને પ્રયાગ, પ્રસંગ ને અનુરૂપ ઉદ્દબોધન કરવા ડાયસ પર રાખેલા પોડીયમ પાસે ગયો અને માઈક હાથ માં લીધું.પ્રયાગ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ ના ચેરપર્સન માનનીય અંજલિજી, કંપનીના જી.એમ. શ્રી મહેતા સાહેબ, કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીશ્રી ઓ, ...Read More