Cover fatlenl pustak - 3 by Subhash Mandale in Marathi Novel Episodes PDF

कवर फाटलेलं पुस्तक - भाग - III

by Subhash Mandale in Marathi Novel Episodes

कवर फाटलेलं पुस्तक भाग-III  मी-"बसने नको जाऊ, रस्त्याकडेला उभा राहून लिप्ट माग, कुणी ना कुणी लिप्ट देईल." त्याने हळूच हात खाली केला आणि काहीच उत्तर न देता निघून गेला.त्याला वाईट वाटले असेल पण माझ्याकडे पर्याय नव्हता. मी चहा ...Read More