100 Aavish by Mahesh Gohil in Gujarati Short Stories PDF

૧૦૦ ટકા આવીશ

by Mahesh Gohil in Gujarati Short Stories

આજે ફરીવાર મહાદેવે કાનજીને ફોન કર્યો . " હેલો ....કાનો છે ? " " તમે કોણ બોલો ? " " એ ભાવનગરથી મહ્દેવ બોલું...!" " એ આપું હોં....!" લો....તમારો ફોન છે કહેતા ફોન કાનજીને દેવી ગયો . ' હા ...Read More