Kunitari shikavlay by Romesh Mali in Marathi Poems PDF

कुणीतरी शिकवलंय..

by Romesh Mali in Marathi Poems

कुणीतरी शिकवलं जगात वावरताना एक करस्वतःला म्हण आय डोन्ट केअर ऑदरवाटेल कधी एकटं तर सांग स्वतःला की ,आहे हा सफर एकट्याचातुज्यातच तुला जगायचंय होऊन एक वाटाड्याजींदगीभर नाही देणार साथ तुला कोणी वेड्याअपेक्षेने क्षणाला का घालतोयस उगाच बेड्यातुज्यातच तू निर्माण ...Read More