Pathlag - 26 by Aniket Samudra in Marathi Novel Episodes PDF

पाठलाग (भाग-२६)

by Aniket Samudra Verified icon in Marathi Novel Episodes

“अर्रे व्वा! खुद्द दिपक कुमार हजर झालेत…”, डिसुझा हसत हसत म्हणाला.. “हे तर म्हणजे असं झालं अंधा मांगे एक, भगवान दे दो!, काय राणा??” “येस्स सर.. खरं आहे…”, राणा हसण्यात सामील झाला “बसा.. दिपक कुमार.. बसा.. खुप पळापळ झाली ...Read More