સંબંધો ની આરપાર..... પેજ - 8

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

થેંક્યુ મમ્મી પરંતુ અમારો પ્રોગ્રામ ફીક્ષ જ છે, બધાજ ફ્રેન્ડસ જોઈન કરી રહ્યા છે. મારે સાંજે 7.30 વાગે પહોંચી જવાનું છે. અને બધા ફ્રેન્ડસ પણ 7.45 થી 8.00 વાગ્યા સુધી માં આવી જવાનાં છે. કદાચ રાત્રે થોડા લેટ થઈ ...Read More