પ્રેમની પેલે પાર... - ભાગ ૨૨

by Shefali Verified icon in Gujarati Love Stories

આગળના ભાગમાં આપણે જોયુ કે આકાંક્ષા બધા મિત્રો સાથે મુંબઈ દર્શન કરવા નીકળે છે. અભી ને રિપોર્ટ્સ જોઈ ડોકટર જણાવે છે કે આકાંક્ષાને લાસ્ટ સ્ટેજનું કેન્સર છે. જેની સારવાર શક્ય નથી. હવે આગળ... ***** જિંદગી આટલી કઠોર કેમ થતી ...Read More