શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૪

by Ravi in Gujarati Drama

શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૪ (બે -ત્રણ મહીના વીતી ગયા છે ટીનુને ટીનીનો પ્રેમ અત્યંત ગાઢ બની ગયો હતો, અને જ્યાં જુઓ ત્યાં સાથે જ અને એકબીજાને હંમેશા સાથે રહેવાના વચન પણ આપી દીધા હતા . હા ...Read More