ચપટી સિંદુર - ભાગ-૮

by Neel in Gujarati Motivational Stories

(ભાગ-૭માં નવ્યા અને પ્રશાંત હનીમુન પર ગયા હોય છે. એક દિવસ સવારના નિકેશ બ્રેકફાસ્‍ટ કરી રહ્યો હોય છે ત્યાં પ્રજ્ઞેશનો કોલ આવે છે, પ્રજ્ઞેશ બીજું કાંઇ નહીં ટી.વી. ઓન કરી ન્યુઝ જોવાનું કહે છે) પ્રજ્ઞેશને આ રીતે ગભરાયેલ સમજીને ...Read More