હેશટેગ લવ - ભાગ-૨૫ (અંતિમ ભાગ)

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Novel Episodes

"હેશટેગ લવ" ભાગ - ૨૫ (અંતિમ ભાગ)"કાવ્યાજી.મને જ્યારે તમારા માટે લાગણી જન્મી ત્યારે મેં કંઈ જ નહોતું વિચાર્યું. તમે કોણ છો ? કેવા છો ? એનો મેં વિચાર સુદ્ધાં પણ નહોતો કર્યો. બસ તમારા શબ્દોથી મને આકર્ષણ થયું. અને ...Read More