Once Upon a Time - 17 by Aashu Patel in Gujarati Biography PDF

વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 17

by Aashu Patel Verified icon in Gujarati Biography

દાઉદ આણિ મંડળી આલમઝેબને આંતરીને શબ્બીરના ખૂનનો બદલો લે એ અગાઉ નૅશનલ હાઈવે પર હોન્ડા કારે ખૂબ ઝડપે એક વળાંક લીધો ત્યારે લાગેલા આંચકાને કારણે રિવોલ્વરના ટ્રિગર પર આંગળી મૂકીને ફાયરિંગ કરવા માટે સજ્જ થયેલા હાજી ઈસ્માઈલની આંગળી ટ્રિગર ...Read More