મિસઅંડર સ્ટેન્ડિંગ ભાગ - 2

by Nikunj Patel in Gujarati Detective stories

Misઅંડર સ્ટેન્ડિંગPart 2આજ કાલ કોઈ ની પાસે સમય જ નથી,બધા પોતાની રોજ ના રૂટિન માં એટલા બધા ખોવાઈ ગયા છે કે પોતાના નજીક નાં સંબધો ને સાચવી નથી શકતા.થોડો time કાઢી નથી શકતો,થોડા સમય થી અને થોડી શાંતિ રાખી ...Read More