સંબંધો ની આરપાર..... પેજ - ૧૩

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પેજ નં. ૧૨ થી આગળ..---------મેનેજર મી.મહેતા એ બોલવા નુ શરું કર્યું.ફસ્ટ ઓફ ઓલ થેન્કસ ઓલ ધી બેન્ક ઓફિસર્સ ફોર એસેપ્ટ અવર પ્રપોઝલ ઓફ અવર ન્યુ વેન્ચર વીચ ઈસ કમીંગ વેરી સુન એટ બેંગ્લોર. એસ યુ ઓલ આર વેરી મચ ...Read More