ઝેર તો પીધાં ચોળી ચોળી

by Matangi Mankad Oza Verified icon in Gujarati Social Stories

#તમાકું_સેવન_હાનિકારક_છે.કેટલાં દિવસ થયા ઉમંગ તમે જમી પણ નથી શકતાં. આ ચાંદુ કંઈ ઘાટા કાથા કે ચૂનાનું નથી જોવો જોઈ તમારો ગાલ પણ સોજી ગયો હોય તેવું લાગે છે. લોપા હું આજે જુલાબ ની ગોળી લઈ લઈશ ચિંતા કરમાં પેટ ...Read More