Once Upon a Time - 24 by Aashu Patel in Gujarati Biography PDF

વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 24

by Aashu Patel Verified icon in Gujarati Biography

પપ્પુ ટકલાએ થોડીવાર પોઝ લઈને સિગરેટનો ઊંડો કસ લીધો. પછી મોંમાંથી રિંગ આકારનો ધુમાડો બહાર કાઢીને ધુમાડાના વલયમાંથી જાણે આગળની ઘટનાનો તાળો મેળવતો હોય એમ એ ધુમ્રવલય સામે તાકી રહ્યો. અડધી મિનિટના પોઝ પછી એણે અંડરવર્લ્ડનો ઈતિહાસ આગળ ધપાવ્યો.