સંબંધો ની આરપાર... પેજ - ૨૧

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

પ્રયાગ સાંજના ફ્રેન્ડસ સાથે ની પાર્ટી ની તૈયારીઓ માં વ્યસ્ત થઈ જાય છે....અને અંજલિ, પ્રયાગ ને તેનાં પાર્ટી ના કપડા તૈયાર કરાવીને તેના રૂમમાં જાય છે.હવે....આગળ.............................પેજ -૨૧ ...............અંજલિ તેના જ ઘર ની સીડી માંથી નીચે ઉતરી રહી હતી અને ...Read More