AGENT - X (2) by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes PDF

AGENT - X (2)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

२.इन्स्पेक्टर मिलींद हजारेनं त्याच्या केबिन मध्ये येऊन आपली टोपी व काठी वैतागानं टेबलवर आदळली आणि त्यानं आपल्या खुर्चीत स्वतःला झोकून दिलं."सातवा खून!" घाम पुसत तो समोर बसलेल्या मिस्टर वाघला म्हणाला.मिस्टर वाघ हजारे येण्याअगोदर एक अर्धा तास आधी येऊन मस्तपैकी ...Read More