AGENT - X (5) by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes PDF

AGENT - X (5)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

५."आय मिन वाय? लिटरली वाय?" मी किंचाळलोच!"बिकॉज आय हेट ग्रीडी पीपल!" तो शांतपणे म्हणाला."आणि तुला कसं ते सुद्धा जाणून घ्यायचं असेल!" त्यानंच विचारलं.मी काहीच बोललो नाही."ऐक!" माझी संमती आहे का नाही हे जाणून घेण्याची तसदी न घेता तो सांगू ...Read More