જયારે દિલ તુટયું તારા પ્રેમમાં - 20

by Nicky Tarsariya Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

મન હજુ પણ એ વિચારતું હતું કે રવિન્દ એકવાર ફરી તેને હક કરવા માટે આવશે. દિલે બાંધેલી તે આશ હવે ધીરે ધીરે તૂટતી હોઈ તેવું લાગ્યું. રવિન્દ જ્યાં સુધી તેને દેખાણો ત્યાં સુધી તો તે રાહ જોતી ઊભી રહી. ...Read More