ઓલમ્પિકનો ઈતિહાસ

by Vaghela Falgun in Gujarati Classic Stories

આજથી બરાબર 1 વર્ષ પછી જાપાનના ટોક્યોમાં ઓલમ્પિક રમત શરૂ થવા જઈ રહી છે...ઓલમ્પિકનું મહત્વ આપણે સૌ જાણીએ છીએ... વિશ્વનો સૌથી મોટો રમતોત્સવ એટલે ઓલમ્પિક અને આ ઓલમ્પિક વિશે આજથી લઈને તેની શરૂઆત સુધી એટલે કે 1 વર્ષ સુધી, ...Read More