સંબંધો ની આરપાર....પેજ - ૨૬

by PANKAJ Verified icon in Gujarati Love Stories

અંજલિ અને પ્રયાગ બન્ને...પ્રયાગ નુ રીઝલ્ટ આવ્યું તેની વાતો કરતા હતાં અને એડમીશન માટે અનુરાગ સર ની સલાહ મુજબ નક્કી કરવાનું વિચારે છે. અંજલિ ના ચહેરા પર અનુરાગ સર નું નામ સાંભળતા ચમક આવી જાય છે.******* હવેે આગળ .... ...Read More