Shaap by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

शाप!

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

करू का हिला प्रपोज?आणि,मी मनाचा हिय्या करून तो गाढवपणा केलाच."थोबाड पाहिलास का आरशात? अरे प्रपोज करायच्या आधी, क्षणभर तरी विचार करायच्या! आला तोंडवर करून ' लव्ह यु !' म्हणत! बेअक्कल! काय एक एक फुल असतात? कुरूप चेहरा घेऊन जन्माला ...Read More