Thirll by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

थ्रील !

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

'कर्ता करविता परमेश्वर आहे!' या तत्वावर दृढ विश्वास असणारा मी माणूस आहे. माझ्या मनात जी भावना उत्त्पन्न होते ती हि 'तोच' करतो. मग त्याच्या कृतीची संकल्पना आणि अंमलबजावणी योजना माझ्या मेंदूत तयार होते. आणि मग ती माझ्या कृतीत उतरते. ...Read More