He Sar Thambva-please by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

हे सार थांबवा ! प्लीज !!

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

"हे पहा मी अजून एकदा तुम्हास हात जोडून विनंती करतो कि, तुम्ही हे जे काय आरंभिले आहे ते थांबवा! " मी काकुळतीने आर्जव केला. पण त्या पाली सारख्या पांढऱ्या नर्सने माझे हात पाय त्या लोखंडी कॉट ला करकचून बांधलेच. ...Read More