જયારે દિલ તુટયું તારા પ્રેમમાં - 29

by Nicky Tarsariya Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

"રીતું કાલે આપણે તારા માટે ખરીદી કરવા જવાનું છે. તું રવિન્દ સાથે કોઈ પ્રોગ્રામ નહીં કરતી. ""ભાઈ,પણ, તમારે તો કાલે ઓફીસ શરૂ છે'ને!!! ""તારા માટે એક દિવસતો તારો ભાઈ છુટી રાખી જ શકે ને!! પપ્પા, તમે ને મમ્મી પણ ...Read More