Bhayank Swapn by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

भयानक स्वप्न !

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

रात्रीचे किती वाजलेत माहित नाही. पण सर्वत्र निजानीज झाली होती. रात्रीची भयाण शांतता आणि गारवा जाणवत होता. मी अंधारातच अंथरुणावर पडल्या पडल्याडोळे किलकिले करून पहिले आणि कोनोसा घेतला. मधेच जाग कशाने आली? लक्षात येत नव्हते. कसलीतरीखाडखूड ऐकू आली. बहुदा ...Read More