Pralay - 23 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - २३

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-२३ " मला वाटलंच होतं असं काहीतरी होणार , म्हणूनच हे बुटके पाठवली होते तुझ्यासोबत , त्यांनाही त्याचं काम पूर्ण करून दिलेलं नाहीस . अरे तुझ्या एकट्याच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण जगाचा विनाश केलास की तू...." ...Read More