You are with me...! - 9 by Suraj Gatade in Marathi Human Science PDF

तू माझा सांगाती...! - 9

by Suraj Gatade in Marathi Human Science

"पण त्यात गैर काय आहे? तुम्हीही एप्लाय करा ना नॅशनल हेरिटेज अँड प्रिजरवेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये. म्हणजे आपल्याला कायम एकत्र राहता येईल."विक्टरच्या या बोलण्यावर मात्र जनार्दन सारंग हसले. म्हणाले,"अरे रे तर आपण असूच. पण त्यासाठी अमर व्हावं, असं मला वाटत नाही. ...Read More