You are with me...! - 10 by Suraj Gatade in Marathi Human Science PDF

तू माझा सांगाती...! - 10

by Suraj Gatade in Marathi Human Science

"काय झालं बाबा? तुम्ही इतके अस्वस्थ का आहात?" विक्टरने चिंतेने विचारले."क... काही नाही..." जनार्दन सारंग यांनी विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला."तुम्ही खोटं बोलताय हे मला समजतंय. खरं सांगा काय झालंय?" विक्टरने जनार्दन सारंग यांना सांगण्यासाठी फोर्स केलं.तसं जनार्दन सारंग यांनी ...Read More