Pralay - 24 by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories PDF

प्रलय - २४

by Shubham S Rokade in Marathi Adventure Stories

प्रलय-२४ ज्यावेळी भगीरथ जलधि राज्याच्या सैनिक तळावरती पोहोचला त्यावेळी सर्वत्र शांतता होती . कौशिका कडे जात त्याने महाराज व मंत्रीगणाला बोलवण्याची विनंती केली . सारे जमल्यावरती तो बोलू लागल " ...Read More