Nishabd - 4 by सिद्धार्थ in Marathi Novel Episodes PDF

निशब्द - भाग 4

by सिद्धार्थ in Marathi Novel Episodes

माझा हात तिच्या हातात होता ..दोघांचे डोळे एकमेकांवर टिपलेले आणि हृदयात धडधड हा क्षण कसा विसरणार बरं !! तिचा हात माझ्या हातात होता.. उत्तरही न सांगताच मिळणार होतं पण तेव्हाच मला तिच्या हाताला काहीतरी लागून दिसलं ..मी तिला बाजूला ...Read More