Anshabai Aajji by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

अंशाबाई आज्जी!

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

लातूरला बस स्टॅन्ड मागे पोचम्मा गल्ली आहे. अनुसूयाबाई तेथे राहायची. अख्खी पोचम्मा गल्ली तिला 'अंशाबाई आज्जी ' म्हणायची. वय साधारण पासष्टी -सत्तरीच्या मध्ये कोठेतरी. 'आज्जी ' कसली ती पोचम्मागल्लीची 'बाप ' होती ! चांगली उंच, धिप्पाड, मजबूत देहयष्टी! अण्णा, ...Read More