કીટલીથી કેફે સુધી... - 1

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી લઇને કેફે સુધીની મારી સફર બવ યાદગાર રહી છે.આજે ફરીથી યાદ કરુતો મ્રુગજળમા મોઢુ પલાળવા પાણી શોધવા જેવુ લાગે પણ “ચા” ની ચીલમ હારે એને કરામતમા વણતા હુ શીખી ગયો. એક સમય એવોય હતો જયારે ...Read More