Once Upon a Time - 101 by Aashu Patel in Gujarati Biography PDF

વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 101

by Aashu Patel Verified icon in Gujarati Biography

‘પપ્પુ ટકલાથી છૂટા પડ્યા પછી બીજે દિવસે બપોરે અમારા સેલ ફોન પર પોલીસ ઑફિસર ફ્રેન્ડનો સેલ્યુલર નંબર ફલેશ થયો. કદાચ પપ્પુ ટકલાએ આજે રાતે એના ઘરે મળવા માટે કહ્યું હશે, એવું વિચારતા અમે ફોન કાને માંડ્યો. સામા છેડેથી પોલીસ ...Read More