Marekri by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

मारेकरी!

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

हॉटेल 'लव्ह बर्ड्स'च्या मागच्या लॉनवर,ती तिघे बसली होती."श्लोका! हि स्वीटी! माझी होणारी बायको! महत्वाचं म्हणजे हि 'वास्को' लीकरवाले पाखरे यांची कन्या आहे!" सुमितने नाटकी ढंगात स्वीटीची ओळख, श्लोकाला करून दिली. लीकरच्या बॅरल सारख्या 'स्वीटी'नेदोन्ही हात जोडून नमस्कार केल्या सारखा ...Read More