Nava Prayog - 6 by Sane Guruji in Marathi Children Stories PDF

नवा प्रयोग... - 6

by Sane Guruji in Marathi Children Stories

रात्री घना व त्याचे मित्र बसले होते. गिरणीच्या फाटकाजवळ कोणी आत जाऊ लागलेच तर आडवे पाडायचे. मग अंगावरून लॉरी नेवोत की काही करोत, -- असे ठरले. आपणास पकडलेच तर सर्वांनी कसे वागावे ते सांगणारे एक पत्रक घनाने तयार करून ...Read More