Apurn - 4 by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण... - भाग ४

by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories

हरी मागे वळला, ती मुलगी मग थोडी मागे झाली आणि बोलली... "मग पुढे काय झालं".... ती मुलगी "ईशा ने मला मनवायचं खूप प्रयत्नं केलं पण मी हठ पकडून बसलो होतो, प्रेम नेमकं काय आहे ते समजलच नाही मला, आधी ...Read More