અ ન્યૂ બિગિનિંગ - પ્રકરણ-૧૧

by Sagathiya sachin Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

બપોર થઈ ગયું હતું અને ખેંગારનું ગામ પણ આવી ગયું હતું. સતિષ હજી તેની સિટ પર સુતો હતો. તેને જોઇને કંડકટરે તેને ઉઠાડી કહ્યું, “તારું સ્ટોપ આવી ગયું. ઉતરવું નથી?” સતિષ ફટાફટ તેનું બેગ લઈને નીચે ઉતરી ગયો અને ...Read More