Chamkavo 32 stars ? by Bipinbhai Bhojani in Gujarati Letter PDF

ચમકાવો 32 સ્ટાર્સ ?

by Bipinbhai Bhojani in Gujarati Letter

ટેંગ ટાલુ ( M.Com.) ક્લેક્ટર શ્રી ની સામે આંદોલન ઉપર ઉતર્યો આવેદન પત્ર આપીને ! આવેદન પત્ર માં લખ્યુ હતું કે ........ માનનીય કલેક્ટર શ્રી , હું એક કંપની નો શ્રમિક છું . અત્યારે લો સુગર નો ...Read More