varas - 11 by Abhijeet Paithanpagare in Marathi Horror Stories PDF

वारस - भाग 11

by Abhijeet Paithanpagare in Marathi Horror Stories

11आणि तो करार म्हणजे तेहत्तीस माणसांचा भोग,जेणेकरून त्यांना हे असलं का होईना शरीर मिळेल आणि मग त्याद्वारे ते मुक्त होईल... सर्वप्रथम माझी ही ऑफर ते स्वीकारत नव्हते.पण शापाच्या वेदनानी त्यांना झुकवल... ठरलं तर मग मी त्यांना तेहत्तीस भोग चढवणार ...Read More