Premnu Aganphool - 11 - 3 by Vrajlal Joshi in Gujarati Detective stories PDF

પ્રેમનું અગનફૂલ - 11 - 3

by Vrajlal Joshi Verified icon in Gujarati Detective stories

ધીર ધીરે આતંકવાદીઓએ કદમ, રસીદ અને સુલેમાનને ચારે તરફથી ઘેરી લીધા, બધા આતંકવાદીઓ પહાડોની ટોચ પર હતા. જ્યારે કદમ, રસીદ, સુલેમાન ધરતી પર એક પહાડીની વચ્ચે છુપાય હતા. તેઓની રાયફલોની ગોલીઓ ખત્મ થઇ ચૂકી હતી. અચાનક જોરદાર અટ્ટહાસ્યના અવાજથી ચોંકીને ...Read More