The incomplete revenge - 13 by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण बदला ( भाग १३)

by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories

वैद्यबुवांनी हरीला तपासले आणि हरीच्या बाबांकडे बघून त्यांना विचारले ह्याने कसली धास्ती घेतली होती का? म्हणजे असं काही तरी बघून तो घाबरलेला आहे नाहीतर कुठे मारामारी केली का? ह्याच शरीर पूर्णतः थरथर कापतंय. घाबरला असल्या कारणानेच त्याने ताप घेतला ...Read More