The incomplete revenge - 14 by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण बदला ( भाग १४ )

by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories

बाबानी कधीच ओळखलेले, तो आलाय! त्यामुळे तिला शु करून मुलांना एकसाथ जमवले. आणि आणि तो आवाज आला. "जयासाठी मी सरली इतकी वरीस, आला तो दिवस नजदिक, करुनि अंत तुझ्या मुलाचा जसे घेतले वचन मरताना तेच पूर्ण करावाया ...Read More