Once upon a time - 137 by Aashu Patel in Gujarati Biography PDF

વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 137

by Aashu Patel Matrubharti Verified in Gujarati Biography

વન્સ અપોન અ ટાઈમ આશુ પટેલ પ્રકરણ - 137 અમે એક સપ્તાહ પછી ફરી પપ્પુ ટકલાને મળ્યા. પોલીસ ઑફિસર ફ્રેન્ડે પપ્પુ ટકલાને મળવનું ટાળ્યું હતું. પપ્પુ ટકલાએ બ્લૅક લેબલની નવી બોટલ ખોલીને લાર્જ પેગ બનાવ્યો અને ફાઈવફાઈવફાઈવ સિગરેટ સળગાવી. ...Read More