Mara thoth vidyarthio - 17 by Sagar Ramolia in Gujarati Children Stories PDF

મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ - 17

by Sagar Ramolia Matrubharti Verified in Gujarati Children Stories

હું અહીં ઊભો છું, સાહેબ!(મારા ઠોઠ વિદ્યાર્થીઓ-17) જીવનમાં કોણ કયારે મળી જાય એ ખબર હોતી નથી. કયારેક અણગમતું મળે, તો કયારેક ગમતું પણ મળે. મનના વિચારોનું પણ એવું જ છે. કયારેક સારો વિચાર ...Read More