The incomplete revenge - 20 - Last Part by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण बदला ( भाग २० ) - Last Part

by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories

इकडे सुरेश आणि मंगेश घायाळ झालेले त्यांना काही सुचत नव्हते. त्याच्या डोक्यातून रक्तस्त्राव होत होता, तोच मंगेशची बायको म्हणाली तेव्हा गुरुजींनी सांगितलेले याचा सामना फक्त आणि फक्त एक चांगली आत्मा करेल यासाठी आपल्याला त्या गुरुजींना वापस आणावे लागले. पण ...Read More